1. Taraflar

 

 

a) www.anisepeti.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Seyitali Mah. Yunusemre Caddesi No:155/A adresinde mukim Hüseyin EFENDİOĞLU (Bundan böyle “Anısepeti” olarak anılacaktır).

b) www.anisepeti.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Hüseyin Efendioğlu'nun sahip olduğu internet sitesi www.anisepeti.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.anisepeti.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, anisepeti'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Anısepeti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Anısepeti’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Anısepeti’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.anisepeti.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.anisepeti.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.anisepeti.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Anısepeti ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Anısepeti’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Anısepeti, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.anisepeti.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden anisepetin'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Anısepeti'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Anısepeti’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Anısepeti'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Anısepeti’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.anisepeti.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Anısepeti mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. Anısepeti tarafından www.anisepeti.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. Anısepeti kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Anısepeti, üyenin www.anisepeti.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. Anısepeti'ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Anısepeti ve Hüseyin EFENDİOĞLU (Anisepeti) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Anısepeti’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Anısepeti ve iştiraki Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını Hüseyin EFENDİOĞLU (Anısepeti) iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Anısepeti müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.14. Anısepeti üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Anısepeti’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Anısepeti ve www.anisepeti.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. www.anisepeti.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.anisepeti.com.tr web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.16. Anısepeti, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Anısepeti web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. Anısepeti, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.18. Taraflar, Anısepeti’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.19. Anısepeti iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Anısepeti tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Anısepeti üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İptal ve iade Şartları

 www.anisepeti.com.tr’dan alışveriş yapan tüm müşteriler aşağıda yazılı İptal ve İade şartlarını kabul etmiş sayılır. 

1 ) www.anisepeti.com.tr’dan aldığınız her ürün garantimiz altındadır. Ürün müşteriye sağlam olarak ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, müşterilerimizin ürünle ilgili iletişim bölümünden başvurması gerekmektedir.

2 ) Almış olduğunuz ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük süre içerisinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, sevk irsaliyesi, ürün faturası ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile Anısepeti.com alıcı adı ile adresimize iade edebilirsiniz. İrsaliyesi ve faturası ulaşmayan ürünlerin iadelerinin alınmayacağını unutmayınız.

3 ) Sevkıyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini Kabul etmiş olduğunu unutmayınız. 

4 ) Özel Ürünler İçin İade Şartları: 

Baskılı Ürün İadesi: Baskı yapılan ürünler kişiye özel olduğu için iadesi mümkün değildir.

 

Baskılı Ürün Sipariş İptali: "Sipariş İşleme Alındı" aşamasına kadar, yani ürün baskıya girmeden öncesine kadar geçerlidir. Ürün işleme alındıktan sonra sipariş İptali yapılamaz.

 

 

Diğer Ürünlerin İadesi:

 

a. Ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilecek veya tekrar kullanılamayacak ürünlerin iadeleri alınamamaktadır. (örneğin kullanım esnasında vücut ile bire bir temas gerektiren her türlü ürün, tek kullanımlık ürünler vb)

 

b. Yukarıdaki ürünlerin iadesi; ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartı ile yapılmaktadır.

5 ) Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş .vb şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler www.anisepeti.com’dan tarafından Kabul edilmeyecek ve iadesi yapılmayacaktır. 

6 ) Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

7 ) Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti Anısepeti tarafından ödenecektir.

8 ) Ürünün tüm fatura kopyaları ve iade sebebini belirten dilekçesi ile beraber eksiksiz olarak elimize ulaşmasından itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ücreti kredi kartınıza iade edilecektir.

10 ) Bu iadenin bankanız tarafından kredi kartınıza yansıtılması 1-6 hafta arasındadır.

 

 

6. İhtilaflerin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.